Úvodní slovo

Jan Žůrek

Jan Žůrek Řídící partner KPMG Česká republika

„V roce 2015 jsme bilancovali 25 let působení KPMG na českém trhu. Výročí jsme oslavili s našimi klienty i zaměstnanci na zajímavých kulturních akcích. Vydali jsme i publikaci mapující historii posledního čtvrtstoletí.

Při hodnocení roku 2015 jsme se zaměřili na hlubší dopad naší činnosti. V rámci kampaně Purpose se každý zaměstnanec zamýšlel nad smyslem své práce, nad svým individuálním přínosem pro firmu a přínosem podnikání KPMG pro českou společnost, pro její pevné zakotvení v demokratických hodnotách západní společnosti.

Je zřejmé, že žádný úspěch není automatický a zaručený do budoucna. Existují globální výzvy, které dříve nebo později ovlivní nejen naše podnikání, ale celé tržní prostředí.

Voda je čím dál vzácnější, energetické zdroje omezenější, populace starší... Bezpečnost, ať už fyzická, či kybernetická, se stává naprosto klíčovým tématem.

Tyto faktory je nutné předvídat a pracovat s nimi. Proto je tak důležitý současný posun vnímání společenské odpovědnosti. Od filantropie jsme se posunuli směrem k zajištění dlouhodobé udržitelnosti našeho podnikání. Ani byznys nebude moci stát stranou při řešení celospolečenských témat a neměl by se vyhýbat vyjádření postojů ke kritickým otázkám.

Jako konzultantská společnost víme o nutnosti reagovat na současné výzvy, sami v rámci naší strategie odpovědného podnikání s největšími výzvami intenzivně pracujeme a jsme připraveni pomoci našim klientů při jejich překonávání.“

Nahoru