Naše služby

Audit

„Poskytujeme nezávislé auditní služby – zvyšujeme spolehlivost informací, které společnosti připravují pro potřeby investorů, věřitelů a dalších zainteresovaných stran. Provádíme audit statutárních účetních závěrek, audit účetních závěrek připravených podle mezinárodních a jiných účetních standardů a také zprávy auditora pro zvláštní účely. Více než 20 procent firem z žebříčku Czech TOP 100 využívá našich auditních služeb. Většina největších českých a slovenských privátních finančních skupin patří mezi naše auditní klienty.“ (Více zde)

Petr Škoda

Petr Škoda Partner odpovědný za Audit

Daňové poradenství

„Daně jsou nedílnou součástí podnikání každé společnosti, od velkých či středních firem až po drobné živnostníky. Díky rozsáhlým znalostem účetní a daňové legislativy, orientaci v jejím aktuálním vývoji a spolupráci s ostatními členskými firmami celosvětové sítě poradenských společností KPMG nabízíme přístupy, které mohou pomoci snížit daňová rizika transakcí a vést k daňovým úsporám. Poskytujeme služby v oblasti zdanění právnických osob, mezinárodního zdanění právnických osob, zdanění finančních institucí, investičních pobídek, daňového poradenství při fúzích a akvizicích, nepřímých daní a cel, zdanění fyzických osob, převodních cen a při řešení daňových sporů.“ (Více zde)

Radek Halíček

Radek Halíček Partner odpovědný za Daňové a právní poradenství

Právní služby

„KPMG Legal poskytuje vysoce kvalitní, pružné a efektivní služby přizpůsobené podnikatelskému prostředí klienta. Nabízíme praktický přístup k právním a obchodním potřebám, které jsou dány složitými účetními, daňovými a regulatorními podmínkami. Poskytujeme služby v oblasti korporátního práva, transakcí, pracovního práva a regulatorní problematiky a zastupování v soudním a rozhodčím řízení.“ (Více zde)

Radek Halíček

Radek Halíček Partner odpovědný za Daňové a právní poradenství

Poradenské služby: Management Consulting

„Našim klientům pomáháme řešit složité úkoly a společně s nimi pro ně dokážeme najít nové příležitosti. Nabízíme specializované služby na míru, detailní expertizy a měřitelné výsledky. Zaměřujeme se na zvyšování prodejní a marketingové efektivity a optimalizaci procesů, projektové řízení, čerpání z fondů EU a studie proveditelnosti, finanční řízení, řízení lidských zdrojů, business intelligence a data management, řízení a zvyšování efektivity a bezpečnosti IT.“ (Více zde)

Petr Bučík

Petr Bučík Partner odpovědný za Management Consulting

Poradenské služby: Deal Advisory

„Spolupracujeme s klienty v oblasti podnikových financí, fúzí a akvizic, prodejů, oceňování, posuzování objektivnosti a odhadů, financování, transakčních služeb, restrukturalizací či forenzního šetření. Zaměřujeme se na trvalé zvyšování hodnoty v průběhu celého ekonomického cyklu. Asistujeme klientům již v okamžiku, kdy začnou uvažovat o koupi podniku, i v situaci, kdy je jejich firma v potížích a potřebují zlepšit její výkon.“ (Více zde)

Alex Verbeek

Alex Verbeek Partner odpovědný za Deal Advisory a za oblast podnikových financí v KPMG ve střední a východní Evropě

Poradenské služby: Risk Consulting

„Rychle se měnící ekonomické prostředí přináší posun ve vnímání významu finančních rizik. Společnosti ze všech oblastí podnikání se soustřeďují na zdokonalení způsobu, kterým svá rizika řídí. Jejich cílem je získat kvalitnější informace pro rozhodování, zvýšit svoji výkonnost a být v souladu se stále se měnícími regulatorními požadavky. Nabízíme poradenství v oblasti řízení rizik, a to jak finančních, tak rizik spojených s informačními technologiemi. Náš tým rovněž poskytuje různorodé služby pokrývající agendu interního auditu a rozsáhlé účetní poradenství.“ (Více zde)

Romana Benešová

Romana Benešová Partner odpovědný za Risk Consulting

Poradenské služby: Accounting Services & Payroll

„Bez ohledu na to, jakým výzvám a problémům musí naši klienti čelit, naše oddělení Accounting Services & Payroll (AS&P) jim vždy dokáže připravit služby na míru dle jejich potřeb. Poskytujeme služby finančního účetnictví se zaměřením na zákazníka, management reporting, služby mzdového účetnictví a související poradenství.“ (Více zde)

Michael Cianci

Michael CianciDirector, Accounting Services & Payroll

Nahoru