Ivana Pokorná

Ivana Pokorná CSR Supervisor, Corporate Social Responsibility

„V rámci komunity, ve které působíme, se soustřeďujeme na  dva hlavní cíle: pomáháme neziskovkám zefektivňovat jejich fungování a podporujeme finanční gramotnost u skupin ohrožených sociálním vyloučením. Odborná pomoc přináší našim zaměstnancům možnost rozvíjet jejich technické i měkké schopnosti a dovednosti.“

Pomáháme neziskovkám fungovat efektivněji

ROK společně – KROK dopředu

Naše vlajková loď v oblasti expertní pomoci

 • V první fázi projektu poskytují naši zaměstnanci zástupcům neziskovek odborná školení pod hlavičkou KPMG Business Institutu zaměřená na audit, účetnictví, daně či interní procesy.
 • Každý rok absolvuje jedno nebo více z 9 nabízených školení přes 100 pracovníků z neziskového sektoru.
 • V roce 2013 jsme vyškolili celkem 119 zástupců neziskového sektoru v 6 odborných kurzech. Naši zaměstnanci věnovali 99 hodin svého času přípravě a vedení vzdělávacích kurzů pro neziskové organizace.
 • V roce 2014 jsme vyškolili celkem 137 zástupců neziskového sektoru v 10 odborných kurzech a kurzy jsme rozšířili i na Moravu. Naši zaměstnanci věnovali 199 hodin svého času přípravě a vedení vzdělávacích kurzů pro neziskové organizace. (Více  zde)
 • V roce 2015 jsme vyškolili celkem 195 zástupců neziskového sektoru v 9 odborných kurzech. Naši zaměstnanci věnovali 95,25 hodiny svého času přípravě a vedení vzdělávacích kurzů pro neziskové organizace. (Více  zde)

„Před šestnácti lety jsem se jako asistent dostala na zakázku auditu jedné z největších nadací v České republice. Postupem let se ze mě stal specialista na audit a účetnictví neziskovek a často sdílím své znalosti s kolegy. Když přišla možnost proškolit i zástupce neziskových organizací, byla to pro mě jasná volba. Ráda pomáhám ostatním a v oblasti rozvoje neziskovek je ta radost dvojnásobná, protože pomáhám těm, kteří napomáhají dobré věci a naši pomoc v technické oblasti ocení“

Alena Ozaniaková Alena Ozaniaková, Senior Manager, Audit Každoroční školitelka tématu Audit a výroční zprávy pro neziskové organizace
 • V druhé fázi projektu si naši zaměstnanci hlasováním sami vybírají neziskovku, s níž navážeme roční partnerství zahrnující další vzdělávání, odborné poradenství, dobrovolnictví i finanční pomoc.
 • Z finalistů projektu ROK společně – KROK dopředu 2015 naši zaměstnanci vybrali obecně prospěšnou společnost Nadání a dovednosti, která se věnuje zlepšování kariérních možností mladých lidí z dětských domovů a pěstounské péče.

Obecně prospěšné společnosti Nadání a dovednosti jsme v roce 2015 poskytli:

 • konzultace při řízení rizik a interních procesů,
 • konzultace při řízení lidských zdrojů,
 • finanční audit,
 • konzultace v oblasti zákaznické zkušenosti,
 • možnost prodeje výrobků na vánočním jarmarku v pražské kanceláři KPMG v České republice,
 • přes 300 000 korun v rámci celofiremní vánoční sbírky,
 • spolupráci na vánoční kampani Splněný sen.

„Když jsme se v Nadání a dovednosti dozvěděli, že jsme byli vybráni pro roční spolupráci v rámci projektu ROK společně, byli jsme nadšeni, ale v tu chvíli jsme ani netušili, o jak velkou podporu půjde. 

Díky společnosti KPMG jsme mohli rozvíjet jak naši neziskovku, tak i naše klienty z dětských domovů a pěstounských rodin, pro které se podařilo zajistit mnoho kurzů na zlepšení a rozšíření jejich soft skills, ale i hard skills. Zpětné vazby od klientů byly velice nadšené a děkovné. Mnozí tak dostali šanci jít za svým snem a začít se živit tím, co je baví.

Věřím, že díky spolupráci s KPMG jsme naše klienty skvěle připravili na reálný život za branami dětských domovů.

Jako ředitelka a zároveň fundraiserka komunikuji s mnoha společnostmi, které nás chtějí podpořit, ale mohu upřímně říci, že žádná z nich nemá tak propracované formy CSR jako společnost KPMG.

Velmi bych tímto chtěla poděkovat, že si společnost KPMG a její zaměstnanci vybrali právě nás.“

Linda Hurdová Linda Hurdováředitelka Nadání a dovednosti, o. p. s.

Odborné poradenství

 • Skupině neziskovek pomáháme prostřednictvím našich služeb k profesionalizaci a vyšší efektivitě.
 • V roce 2013 jsme neziskovkám poskytli celkem 2 026 hodin práce.
 • V roce 2014 to bylo celkem 2 369 hodin práce.
 • A v roce 2015 celkem 2 651 hodin práce.

Neziskovka roku

 • Jedním z hlavních cílů našich společensky odpovědných aktivit je zefektivňovat činnost neziskových organizací.
 • Podporujeme je i partnerstvím soutěže Neziskovka roku, která oceňuje efektivně řízené neziskové organizace.
 • Naši zaměstnanci jsou členy odborné poroty.

KPMG Startup Marina

 • Uvědomujeme si, jak důležité jsou inovativní nápady, jak náročné je nastartovat novou firmu a úspěšně ji rozvíjet.
 • Pomáháme rozvíjet podnikání v ČR, a to i v jeho rané fázi. V rámci projektu Startup Marina svými profesními znalostmi podporujeme vybrané začínající firmy včetně minimálně jednoho sociálního podniku. Přispíváme tak k jejich úspěšné plavbě přes rozbouřené moře byznysu.

Podporujeme rozvoj finanční gramotnosti

V rámci našich obchodních aktivit pomáháme velkým i malým podnikatelským subjektům také v oblasti financí.

Proto jsme se rozhodli pomoci s financemi i skupinám obyvatel ohroženým sociálním vyloučením.

Díky naší podpoře pořádá centrum pro seniory Elpida kurzy, které pomáhají seniorům zorientovat se v nových finančních produktech, efektivně hospodařit s penězi a rozpoznat nekalé obchodní praktiky.

„S účastnicemi kurzu jsme si sdělovaly potíže, které máme při rozhodování mezi pojišťovacími produkty, co se na  nás valí. Díky kurzu vím, čeho si všímat, abych nenaletěla té nejhorší nabídce, zabalené ale v krásném hávu.“

účastnice kurzu

Odpovědné Vánoce v KPMG

Odpovědné vánoční dárky

„Navázali jsme na minulý rok a i v roce 2015 jsme se rozhodli, že nebudeme klientům posílat tradiční vánoční dárky, jako jsme to dělali každý rok, ale vymyslíme něco lepšího. Tentokrát jsme pomáhali plnit kariérní sny mladým lidem z dětských domovů.“ (Více zde)

Roman Maco Roman MacoDirector, Marketing & Communications
Nahoru