KPMG v České republice v roce 2015

0

let na trhu

KPMG v České republice zahájila svou činnost v roce 1990, kdy byla v Praze otevřena první kancelář.
0

oblasti služeb

Poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a práva.
0

zaměstnanců

V současné době má 840 zaměstnanců a kanceláře v Praze, Brně, Českých Budějovicích a Ostravě.
0

odborných pracovníků

Z 630 odborných pracovníků je 26 partnerů, 29 statutárních auditorů, 110 certifikovaných účetních, 88 daňových poradců a 9 advokátů.
0

zahraničních odborníků

Působí v ní celkem 23 kvalifikovaných zahraničních odborníků.

V České republice KPMG poskytuje služby zákazníkům prostřednictvím čtyř společností:

 • KPMG Česká republika, s.r.o. (dále “KPMG ČR“, založeno v roce 1990)
 • KPMG Česká republika Audit, s.r.o. (dále “KPMG Audit“, založeno v roce 1993)
 • KPMG Advisory, s.r.o. (dále KPMG Advisory, založeno v roce 2006)
 • KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář (dále “KPMG Legal“, založeno v roce 2010).

Od roku 2011 je vlastnická struktura společností KPMG v České republice následující:

struktura společností KPMG

Naše pobočky

Sídlo všech společností KPMG v České republice je v Praze v Pobřežní ulici 648/1a. Společnosti KPMG ČR a KPMG Audit mají dále kanceláře v Brně, Českých Budějovicích a Ostravě. (Více zde)

Praha

Kancelář KPMG v Praze

Pobřežní 1a
186 00 Praha 8 
Tel.: + 420 222 123 111, + 420 234 112 111
Fax: + 420 222 123 100, + 420 234 112 100

České Budějovice

Kancelář KPMG v Českých Budějovicích

Fráni Šrámka 2609
370 04 České Budějovice
Tel.: + 420 385 347 175
Fax: + 420 385 349 995

Brno

Kancelář KPMG v Brně

Veveří 3163/111
616 00 Brno
Tel.: + 420 541 421 311
Fax: + 420 541 421 310

Ostrava

Kancelář KPMG v Ostravě

28. října 3117/61
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Tel.: + 420 596 158 200
Fax: + 420 596 158 201


Finanční ukazatele

Jan Žůrek

Jan Žůrek Řídící partner, KPMG v České republice

„KPMG je vedoucí společností v oblasti finančního auditu a daňového poradenství na trhu v České republice. Současně zaujímá přední příčky v oblasti poradenství. Toto své postavení udržuje mimo jiné i díky kontinuálně rostoucím výnosům.“

Výše výnosů (po odečtení subdodávek)
dle konsolidovaného manažerského účetnictví v mil. Kč

Výše uvedených výnosů spolu s vnitřními opatřeními vedoucími k optimalizaci nákladů a zefektivnění procesů skupině zajišťuje vedoucí postavení na trhu auditorských a daňových služeb v České republice a jedno z předních míst v oblasti poradenství.

 • Finanční výkazy za finanční rok 2015

  Společnosti KPMG v České republice mají finanční rok od 1. října do 30. září. Společnosti KPMG ČR, KPMG Audit a KPMG Advisory tvoří konsolidační celek (dále jen „skupina KPMG“), za který jsou níže uvedená finanční data.

  Údaje v mil Kč 30/09/15 30/09/14 30/09/13
  Dlouhodobý majetek 75 95 74
  Zásoby 19 26 10
  Dlouhodobé pohledávky 4 5 5
  Krátkodobé pohledávky včetně časového rozlišení 295 280 241
  Peníze a peněžní ekvivalenty 241 330 334
  Aktiva celkem 634 736 664
  Vlastní kapitál 121 115 72
  Menšinový vlastní kapitál 83 94 113
  Rezervy 12 21 31
  Dlouhodobé závazky 0 0 0
  Krátkodobé závazky včetně časového rozlišení 418 506 448
  Pasiva celkem 634 736 664
  Tržby 1 726 1 648 1 699
  Výsledek hospodaření z provozní činnosti 124 120 137
  Výsledek hospodaření z běžné činnosti 94 108 107

Globální síť KPMG International

John Veihmeyer

John Veihmeyer Předseda KPMG International

„Když jsem v uplynulém roce cestoval po společnostech KPMG sítě a potkával se se společnostmi, se kterými máme tu čest spolupracovat, s našimi lidmi, regulátory a dalšími zájmovými skupinami, byl jsem nesmírně pyšný na nadšení a odhodlání pro detail a kvalitu, které naši lidé dávají do veškeré své práce.“

 • KPMG International je globální sítí nezávislých firem operujících ve 155 zemích světa. Zaměstnává přes 155 000 profesionálů s multidisciplinárními dovednostmi a nabízí služby v oblasti auditu, daní a poradenství.
 • Nezávislé členské společnosti sítě KPMG jsou přidruženy ke KPMG International Cooperative („KPMG International“), švýcarské organizační jednotce. Každá členská společnost celosvětové sítě KPMG je právně samostatná a oddělená jednotka a tak se označuje.
 • Centrála se nachází v nizozemském Amsterdamu a koordinuje aktivity podporující jednotlivé členské firmy. Zajišťuje, aby interní pravidla a standardy byly stejné ve všech členských firmách ve prospěch společné značky a snaží se tak přispívat k trvalé udržitelnosti skupiny jako celku.
 • Členské firmy jsou nezávislé právní entity, které jsou samostatně odpovědné za své řízení a kvalitu služeb. Mohou užívat jméno, značku a metody KPMG, pokud se zavazují k dodržování globálních KPMG hodnot.
 • Zároveň se vyžaduje, aby všechny členské firmy dodržovaly korporátní politiku a pravidla zahrnující standardy kvality.
 • Tato struktura postavená na členských firmách posiluje globální strategii KPMG International, zajišťuje dodržování hodnot a stejnou úroveň poskytovaných služeb napříč všemi světovými trhy.
 • Zároveň tento přístup přináší kontinuální možnost sdílet znalosti a zkušenosti mezi profesionály z celé sítě.
Naše vize

Jsme číslem 1 na trhu z hlediska velikosti.

Jsme oblíbeným zaměstnavatelem.

Pomáháme místním komunitám.

Náš provoz je efektivní.

Naše hodnoty

Vedení příkladem

Ať zastáváme jakoukoliv pozici, jdeme ostatním příkladem a chováme se tak, jak to očekáváme od druhých.

Týmová práce

Nejlepších pracovních výsledků dosahujeme společně díky stabilním pracovním vztahům.

Respektujeme
každého z nás

Naši zaměstnanci jsou osobnosti. Oceňujeme jejich znalosti, dovednosti a zkušenosti.

Podkladem pro naše
závěry jsou fakta

Ověřujeme domněnky, zjišťujeme fakta. Díky tomu máme pověst spolehlivého a objektivního poradce.

Komunikujeme čestně a otevřeně

Informace, profesní znalosti a zkušenosti sdílíme, složité situace řešíme odvážně a otevřeně.

Vůči okolí nejsme lhostejní

Odborně i finančně podporujeme vzdělávací, ekologické a sociální projekty.
Nahoru