KPMG jako odběratel

Zbyněk Hojsák

Zbyněk Hojsák Senior Manager, Controlling and Internal Processes

„Klademe mimořádný důraz na kvalitu a spolehlivost služeb, které poskytujeme svým klientům, s nimiž usilujeme o vybudování dlouhodobých vztahů. Jsme nejen dodavatelem, ale také odběratelem, a proto se snažíme stejná kritéria přenášet do vztahů s našimi dodavateli a nakupovat odpovědně.“

Jsme náročným a společensky odpovědným odběratelem

  • V rámci našich veškerých aktivit věnujeme velkou pozornost společenské odpovědnosti. Myšlenku odpovědného podnikání se snažíme přenést i na naše dodavatele.
  • V rámci řízení nákupu a vztahů s dodavateli disponujeme definovaným procesem výběrového řízení pro naše významné a strategické dodavatele.
  • Mezi hlavní výběrová kritéria patří kvalita výrobků a služeb, spolehlivost, stabilita a reputace dodavatele včetně jeho společenské odpovědnosti, cena a dodací podmínky.
  • Poskytujeme auditorské služby, a proto je naším významným kritériem při výběru dodavatele otázka nezávislosti.
  • Vedle definovaných postupů pro výběrová řízení jsme zavedli tzv. etický kodex dodavatele KPMG v České republice, který začleňujeme do dodavatelských smluv s významnými a strategickými dodavateli.
  • V tomto etickém kodexu zavazujeme naše dodavatele zejména k dodržování veškerých zákonů, lidských práv a etiky a k ochraně životního prostředí.
  • Realizujeme více než 80 % našich nákupů od tuzemských společností a podnikatelů. V kalendářním roce 2015 jsme nakoupili výrobky a služby v celkové hodnotě 2 014 tis. Kč (2014 – 2 083 tis. Kč) od společností zaměstnávajících více než 50 % osob se zdravotním postižením.
Nahoru