Karel Růžička

Karel Růžička Partner odpovědný za CSR

„Všemi dostupnými způsoby šíříme myšlenku odpovědného podnikání a přispíváme tak ke kultivaci českého podnikatelského prostředí.“

Inspirujeme k odpovědnému podnikání

  • Ve všech oblastech našeho podnikání maximálně zohledňujeme principy udržitelnosti.
  • A protože víme a máme vyzkoušeno, že odpovědné podnikání je přínosem nejen pro komunitu, ale i pro odpovědné firmy samotné, snažíme se myšlenku společenské odpovědnosti šířit i mezi dalšími subjekty na trhu.

Abychom přispívali k šíření myšlenky odpovědného podnikání, jsme členem několika expertních organizací:

Byznys pro společnost

Byznys pro společnost

Jsme členem platformy Byznys pro společnost, největší odborné organizace zaměřené na šíření principů CSR a udržitelného podnikání v České republice. Sdružuje odpovědné firmy, které jsou při svém podnikání citlivé ke svému okolí a ve svém řízení zahrnují přístupy respektující potřeby společnosti, zaměstnanců, zákazníků a šetrnost vůči životnímu prostředí.

Česká podnikatelská rada pro udržitelné podnikání

Česká podnikatelská rada pro udržitelné podnikání

Jsme jedním ze zakládajících členů České podnikatelské rady pro udržitelné podnikání, která si klade za cíl zprostředkovávat aktivní podíl podnikatelské sféry na udržitelném růstu české společnosti.

Americká obchodní komora

Americká obchodní komora

V rámci expertní skupiny CSR Committee Americké obchodní komory se podílíme na rozvoji společenské odpovědnosti v České republice.

Nizozemsko-česká obchodní komora

Nizozemsko-česká obchodní komora

V Corporate Responsibility Clubu Nizozemsko-české obchodní komory se společně svdalšími firmami snažíme akcentovat důležitost odpovědného principu v podnikání.


Ocenění za rok 2015 v oblasti udržitelného rozvoje

Top odpovědná firma 2015

V roce 2015 jsme v několika kategoriích zabodovali v soutěži TOP Odpovědná firma. Zlatý certifikát jsme získali v hlavní kategorii TOP Odpovědná velká firma 2015 a v kategorii Odpovědný reporting. Stříbrný certifikát vyhrál projekt ROK společně – KROK dopředu v kategorii Společensky prospěšný projekt a mentoringový program pro neziskovky si odnesl bronzový certifikát za integraci s interním vzdělávacím systémem KPMG v kategorii Pracoviště budoucnosti.

Sustainable Firm of the Year 2015

Cena Sustainable Firm of the Year 2015 udělená celosvětové síti poradenských společností KPMG magazínem International Accounting Bulletin v rámci IAB Awards.

Je pro vás odpovědnost v podnikání faktor, podle kterého se také rozhodujete při svých nákupech?

Ano Ne
Nahoru