Miloš Huněk

Miloš Huněk Senior Manager, IT and Office Administration

„Třídíme odpad, monitorujeme spotřebu papíru, energií a vody, sledujeme generované množství odpadu, v práci pijeme kohoutkovou vodu, minimalizujeme zahraniční služební cesty a propagujeme ekologické dopravní prostředky.“

Podnikáme zeleně

  • Pravidelně monitorujeme dopady naší činnosti na životní prostředí a kontinuálně se snažíme je snižovat.
  • K environmentálně odpovědnému chování motivujeme i naše zaměstnance. (Více zde)

Globální zelená iniciativa (Global Green Initiative)

  • Naši uhlíkovou stopu v pravidelných intervalech monitorujeme a průběžně snižujeme dopady našeho podnikání na životní prostředí.
  • Mezi lety 2012 a 2013 jsme naši uhlíkovou stopu na zaměstnance snížili o 12 procent.
  • Mezi lety 2013 a 2014 jsme naši uhlíkovou stopu na zaměstnance snížili o 14 procent.
  • Mezi lety 2014 a 2015 se bohužel naše uhlíková stopa na zaměstnance zvýšila o 5 procent. Nárůst je způsoben růstem firmy a více zakázkami v zahraničí, za kterými musíme cestovat.

Mezi oblasti, které je s ohledem na povahu našeho podnikání důležité sledovat, patří hlavně odpad (spotřeba papíru) a služební cesty, jejichž indikátory jsou uvedeny v následujících tabulkách. (Více zde)

Služební cesty autem

Vzdálenost (km/rok)
Emise (mg/rok)

Služební cesty letadlem

Vzdálenost (km/rok)
Emise (mg/rok)

Služební cesty vlakem

Vzdálenost (km/rok)
Emise (mg/rok)

Spotřeba papíru

Počet zakoupených listů

Zobrazit podrobná data

Služební cesty autem

  Najeté kilometry Emisní faktor Emise
  2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015
Benzín
Vozidla vlastněná KPMG 45 600 25 297 32 185 0,1974 0,2009 0,1913 9 002 5 082 6 156
Vozidla v pronájmu 24 400 35 446 31 487 0,1974 0,2009 0,1913 4 817 7 120 6 022
Služební cesty osobními auty zaměstnanců 307 900 295 277 298 691 0,1974 0,2009 0,1913 60 783 59 315 57 128
Služební cesty autem (benzín) celkem 377 900 356 020 362 363       74 601 71 517 69 306
Nafta
Vozidla vlastněná KPMG 729 500 529 519 531 068 0,1814 0,1772 0,1823 132 331 93 831 96 824
Vozidla v pronájmu 193 100 176 784 197 249 0,1814 0,1772 0,1823 35 028 31 326 35 962
Služební cesty osobními auty zaměstnanců 327 500 316 872 304 872 0,1814 0,1772 0,1823 59 409 56 150 55 584
Služební cesty autem (nafta) celkem 1 250 100 1 022 175 1 033 189       226 768 181 306 188 371
Služební cesty autem celkem 1 628 000 1 379 195 1 395 552       301 369 252 824 257 677

Služební cesty letadlem

    Nalétané kilometry Emisní faktor Emise
  Legenda 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015
Krátké lety Lety kratší než 500 km
Všechny třídy 170 108 200 965 61 428 0,172276 0,155040 0,157570 29 387 31 157 9 679
Ekonomická třída 924 665 912 894 925 548 0,096984 0,083730 0,087950 89 678 76 437 81 402
Středně dlouhé lety Lety mezi 500-1 600 km
Business třída 23 335 28 555 3 866 0,145465 0,125600 0,131950 3 394 3 587 510
Třída neznámá       0,101768 0,087900 0,089740      
Ekonomická třída 765 293 761 142 767 363 0,087437 0,079600 0,080240 66 915 60 587 61 573
Dlouhé lety Lety delší než 1 600 km
Ekonomická třída Premium 18 619 18 264 22 109 0,139903 0,127350 0,128400 2 605 2 326 2 839
Business třída 221 589 385 834 445 736 0,253584 0,230820 0,232710 56 191 89 058 103 727
První třída       0,349769 0,318370 0,320980      
Třída neznámá       0,119783 0,111160 0,104770      
Služební cesty letadlem celkem   2 123 609 2  307 653 2 226 050       248 171 263 152 259 731

Služební cesty vlakem

  Najeté kilometry Emisní faktor Emise
  2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015
Služební cesty vlakem 155 667 133 021 93 222 0,0276 0,0276 0,0276 4 296 3 671 2 573

Spotřeba papíru

  Počet zakoupených listů
  2013 2014 2015
Klasický papír 4 533 000 4 289 500 4 520 250
Hlavičkový papír 113 554 107 877 113 680
Celková spotřeba papíru 4 646 554 4 397 377 4 632 930

ISO 14001

ISO 14001

Pro posílení ochrany životního prostředí i kontrolu a minimalizaci možných rizik znečištění kterékoli jeho složky jsme v naší společnosti zavedli integrovaný Systém environmentálního managementu podle normy ISO 14001.


Zelená firma

Zelená firma

Zapojili jsme se do projektu Zelená firma společnosti REMA Systém, který se zaměřuje primárně na sběr vysloužilých firemních elektrozařízení a baterií.


Edukativní kampaně pro zaměstnance

Zaměstnance informujeme o dopadech jejich činnosti na životní prostředí a motivujeme je k jejich minimalizaci.

Pozitivně tak ovlivňujeme uhlíkovou stopu nejen naší firmy, ale také domácností našich zaměstnanců.

Souhlasíte s námi, že je pro nás zásadní zabývat se otázkou spotřeby papíru a cestováním?

Ano Ne
Nahoru